Terms and abbreviations

This page provides information about many useful terms and abbrevations used throughout the EURAXESS website.

 

 

Het land van bestendig verblijf is het land waar u langer dan 90 dagen legaal mag verblijven op grond van een verblijfstitel of in afwachting van een verblijfstitel.

 

 

 

 

A visum kort verblijf / VKV (short stay visa) is a Schengenvisa.

More information on EURAXESS for:

More information: