Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens

BACK TO Immigratieprocedures

Schengenvisum / Visum Kort Verblijf (VKV)

Deze pagina bevat informatie over het Schengenvisum ook wel Visum Kort Verblijf (VKV) genoemd. U kunt hier lezen hoe uw gast dit visum aanvraagt en welke voorwaarden eraan verbonden zijn.

Vreemdelingen van bepaalde nationaliteiten hebben een Schengenvisum / Visum Kort Verblijf (VKV) nodig voor een verblijf van maximaal 90 dagen.

Bekijk de visawizard om te bepalen of dit voor uw gast van toepassing is.

Aan niet visum-plichtigen is het toegestaan om zonder visum maximaal 90 dagen in Nederland te verblijven. Dit wordt 'verblijf in de vrije termijn' genoemd. Deze groep moet wel in het bezit zijn van een geldig paspoort of ander geldig grensoverschrijdingsdocument.

Toeristenvisum?

Het Visum Kort Verblijf/Schengenvisum wordt vaak een toeristenvisum genoemd. Dit is niet helemaal juist. Het visum wordt namelijk altijd afgegeven voor een bepaald verblijfsdoel. Toerisme is slechts een voorbeeld van zo’n verblijfsdoel. Andere verblijfsdoelen zijn: zaken, bezoek aan familie of vrienden, cultuur, sport, officieel, medische redenen, studie, doorreis, luchthaventransit en overige.

VKV is een Europees product gebonden aan Europese regelgeving

Op basis van de op 26 maart 1995 in werking getreden Schengenuitvoerings-overeenkomst geven de aangesloten landen in beginsel een 'gemeenschappelijk' visum af (Schengenvisum). Hiermee kan uw gast het Schengengebied in reizen. Doorgaans geeft het Schengenvisum toegang tot alle landen in het Schengengebied. In sommige gevallen kan een zogenaamd 'territoriaal beperkt' visum worden afgegeven dat alleen voor een enkel land geldig is.

Geldigheid

Het verblijf in het Schengengebied is beperkt tot een maximum van 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest.

Het Schengenvisum is van de datum van afgifte in principe 6 maanden geldig. Het verblijf in het Schengengebied moet binnen deze 6 maanden plaatsvinden. De terugreis mag dus niet na de uiterste geldigheidsdatum plaats vinden.

De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of iemand's verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

Single entry of Multiple entry

De VKV kan voor één inreis (single entry) of voor meerdere inreizen (multiple entry) worden afgegeven. De houder van een single entry VKV, kan voor één inreis éénmalig het Schengengebied inreizen en vervolgens binnen het gebied rondreizen zolang het visum geldig is. Verlaat hij echter het Schengengebied terwijl de geldigheidsduur nog niet verstreken, dan zal er toch een nieuwe VKV moeten worden aangevraagd als hij opnieuw het Schengengebied wil in komen.

De houder van een multiple entry visum mag vrij reizen binnen het hele Schengengebied en kan ook meerdere malen het Schengengebied in en uit reizen. Uw gast hoeft de 90 dagen dus niet in een keer 'op te nemen'. Als hij een zogenoemd multiple entry visum heeft, mag hij binnen de geldigheidsduur van het visum zo vaak als hij wil naar het Schengengebied reizen, zolang het totaal aantal dagen van verblijf binnen het Schengengebied de 90 dagen niet overschrijdt.

Over het algemeen wordt een multiple entry visum afgegeven met een geldigheid van maximaal 180 dagen. Het totale verblijf binnen de geldigheid van het visum mag dan niet langer duren dan de op het visum vermelde periode. In enkele gevallen wordt een multiple entry visum afgegeven voor een periode langer dan 180 dagen. Dan mag de houder, gedurende de geldigheid van het visum, meer dan 90 dagen in het Schengengebied verblijven, mits binnen geen enkele periode van 180 dagen, het verblijf 90 dagen overschrijdt.

Deze sticker is een VKV, indien bij ‘type visum’ de letter C vermeld staat

Bron: verkregen van Vreemdelingenpolitie Haaglanden

 

Een Schengenvisum wordt alleen afgegeven als de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij het indienen van de aanvraag op de ambassade, moet uw gast een aantal documenten meenemen om te laten zien dat hij aan de voorwaarden voldoet. Laat uw gast van tevoren bij de ambassade navragen of hij nog andere stukken mee moet nemen, naast de documenten die hieronder worden genoemd.

Aanvraag indienen

Bij het indienen van een aanvraag voor een Schengenvisum moet uw gast de volgende documenten tonen:

 • Een geldig paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is na verloop van het aangevraagde VKV.
 • Bewijs van voldoende financiële middelen: Een bewijs hoe het verblijf van uw gast bekostigd zal worden, bijvoorbeeld een verklaring dat uw instellingen de kosten van het verblijf op zich neemt. Of bewijsstukken dat uw gast zelf over voldoende geld beschikt. Dit is momenteel €34 per dag. Meer informatie op Netherlands and You.
 • Documenten ter ondersteuning van het verblijfsdoel:
  • Bijvoorbeeld een uitnodigings- of toelatingsbrief van uw instelling.
 • Soms: kopie tewerkstellingsvergunning.
  • Als een tewerkstellingsvergunning vereist is, dan zal de ambassade of het consulaat deze willen zien. Wellicht kunt u een kopie van de TWV faxen of e-mailen naar uw gast.

Voor de afhandeling van de aanvraag zijn bovendien leges verschuldigd. Voor de meeste nationaliteiten kost dit € 60. Uw gast moet deze bij het indienen van de aanvraag voldoen. Als de aanvraag wordt afgewezen, worden de leges niet terugbetaald.

Visum ophalen

Bij het ophalen van het Schengenvisum moet uw gast de volgende documenten tonen:

 • Retour vliegticket:

  De ambassade wil een retourticket zien als bewijs dat uw gast het Schengengebied weer zal verlaten. Het is verstandig om een ticket pas te boeken nadat de ambassade uw gast heeft laten weten dat het visum zal worden afgegeven.

 • Reisverzekering:

  De verzekering moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf. Medische kosten moeten gedekt zijn voor minimaal € 30.000 en dekking bieden voor repatriering om medische redenen, dringende medische zorg en spoedbehandeling in een ziekenhuis.

 

Lees meer over het Schengenvisum:

Uw gast wil toch langer dan 90 dagen blijven

In beginsel geldt dat uw gast dan met een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) had moeten inreizen. Iemand die met een Schengenvisum/ Visum Kort Verblijf is ingereisd, kan namelijk nooit een verblijfsvergunning aanvragen. Uw gast moet in dit geval terug naar zijn land van herkomst om een MVV aan te vragen.

Bekijk de informatie over de machtiging tot voorlopig verblijf voor meer informatie.

In bepaalde situaties kan het mogelijk zijn om een Schengenvisum met enkele weken te verlengen. Bekijk voor meer informatie de website van de IND.