Skip to main content
Netherlands

Schengenvisum / Visum Kort Verblijf (VKV)

Deze sticker is een VKV, indien bij ‘type visum’ de letter C vermeld staat

Bron: verkregen van Vreemdelingenpolitie Haaglanden

 

Een Schengenvisum wordt alleen afgegeven als de aanvrager aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij het indienen van de aanvraag op de ambassade, moet uw gast een aantal documenten meenemen om te laten zien dat hij aan de voorwaarden voldoet. Laat uw gast van tevoren bij de ambassade navragen of hij nog andere stukken mee moet nemen, naast de documenten die hieronder worden genoemd.

Aanvraag indienen

Bij het indienen van een aanvraag voor een Schengenvisum moet uw gast de volgende documenten tonen:

 • Een geldig paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is na verloop van het aangevraagde VKV.
 • Bewijs van voldoende financiële middelen: Een bewijs hoe het verblijf van uw gast bekostigd zal worden, bijvoorbeeld een verklaring dat uw instellingen de kosten van het verblijf op zich neemt. Of bewijsstukken dat uw gast zelf over voldoende geld beschikt. Dit is momenteel €34 per dag. Meer informatie op Netherlands and You.
 • Documenten ter ondersteuning van het verblijfsdoel:
  • Bijvoorbeeld een uitnodigings- of toelatingsbrief van uw instelling.
 • Soms: kopie tewerkstellingsvergunning.
  • Als een tewerkstellingsvergunning vereist is, dan zal de ambassade of het consulaat deze willen zien. Wellicht kunt u een kopie van de TWV faxen of e-mailen naar uw gast.

Voor de afhandeling van de aanvraag zijn bovendien leges verschuldigd. Voor de meeste nationaliteiten kost dit € 60. Uw gast moet deze bij het indienen van de aanvraag voldoen. Als de aanvraag wordt afgewezen, worden de leges niet terugbetaald.

Visum ophalen

Bij het ophalen van het Schengenvisum moet uw gast de volgende documenten tonen:

 • Retour vliegticket:

  De ambassade wil een retourticket zien als bewijs dat uw gast het Schengengebied weer zal verlaten. Het is verstandig om een ticket pas te boeken nadat de ambassade uw gast heeft laten weten dat het visum zal worden afgegeven.

 • Reisverzekering:

  De verzekering moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf. Medische kosten moeten gedekt zijn voor minimaal € 30.000 en dekking bieden voor repatriering om medische redenen, dringende medische zorg en spoedbehandeling in een ziekenhuis.

 

Lees meer over het Schengenvisum:

Uw gast wil toch langer dan 90 dagen blijven

In beginsel geldt dat uw gast dan met een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) had moeten inreizen. Iemand die met een Schengenvisum/ Visum Kort Verblijf is ingereisd, kan namelijk nooit een verblijfsvergunning aanvragen. Uw gast moet in dit geval terug naar zijn land van herkomst om een MVV aan te vragen.

Bekijk de informatie over de machtiging tot voorlopig verblijf voor meer informatie.

In bepaalde situaties kan het mogelijk zijn om een Schengenvisum met enkele weken te verlengen. Bekijk voor meer informatie de website van de IND.