Skip to main content
Netherlands

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering

Administratieve procedures | Ziektekostenverzekering

Het is belangrijk dat uw buitenlandse gasten goed verzekerd zijn voor hun ziektekosten. Om meer duidelijkheid te bieden over hoe iemand verzekerd moet zijn, welke dekking er geboden worden, welke instanties erbij betrokken zijn, kunt u op deze pagina informatie vinden over de volgende onderwerpen.

Zorgverzekeringsplicht

Bijna iedereen die in Nederland werkt is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten, maar hier zijn ook uitzonderingen op.

Recht op de basisverzekering betekent ook de plicht op een basisverzekering. Via de website van het SVB kunt u een Wlz onderzoek doen, daarmee krijgt u zekerheid of iemand onder de Wlz valt. Dit is in veel gevallen aan te raden.

In het gedeelte van deze website voor onderzoekers: Information for Researchers- Health Insurance staat een beslisboom die aangeeft wanneer iemand een basiszorgverzekering mag en moet nemen.

Meer informatie over de zorgverzekeringsplicht

Werelddekking

De Nederlandse zorgverzekering biedt werelddekking, maar niet alle kosten zijn altijd gedekt. Onder de werelddekking van de zorgverzekering valt zorg die ook in Nederland binnen de zorgverzekeringsdekking valt. De verleende zorg wordt (slechts) gedekt tegen de marktconforme prijzen die gelden in Nederland. Niet in alle gevallen is deze marktconforme prijs voldoende om de hele rekening te voldoen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft hier ook informatie over op haar website. Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het CAK verschillende taken uit. Dit is onder andere de regeling voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen. Dit is relevant voor internationale onderzoekers.

Daarnaast vallen zaken als repatriering niet binnen het basispakket van de zorgverzekering, hiervoor bieden zorgverzekeraars vaak een aanvullende verzekering. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de zorgverzekeraar.

Betrokken instanties

Bij de uitvoering van de zorgverzekering en aanverwante zaken zijn verscheidene instanties betrokken. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste organisaties.

Zorgtoeslag

Iedereen die een zorgverzekeringsplicht heeft is ook gerechtigd om de zorgtoeslag aan te vragen. Op de webpagina over social security op EURAXESS Netherlands kunt u meer informatie lezen over het aanvragen van zorgtoeslag voor uw buitenlandse gasten.

Zorgtoeslag valt niet onder publieke middelen

Achterop de verblijfsvergunning van uw gasten zal vaak de volgende tekst te vinden zijn: ‘Beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor verblijfsrecht’. Gelukkig heeft de Minister van Justitie in 2007 beslist dat de toeslagen, waaronder de zorgtoeslag, niet gezien worden als ‘publieke middelen’ zoals hier bedoeld. Dat betekent dat uw buitenlandse gasten met een gerust hart zorgtoeslag kunnen aanvragen, zonder dat dit hun verblijf in gevaar brengt.

Lees het besluit tot wijziging van de Vreemdelingencirculaire ​​​​(4.59 MB) waarin dit staat (pagina 14, punt 2.5).

Zorgtoeslag aanvragen

Het aanvragen van zorgtoeslag is alleen in het Nederlands mogelijk door in te loggen op 'Mijn toeslagen' op de site van de Belastingdienst.

Andere ziektekostenverzekeringen & de European Health Insurance Card (EHIC)

Uw buitenlandse gasten die geen zorgverzekeringsplicht hebben, kunnen gebruik maken van verschillende andere ziektekostenverzekeringsopties. Hier worden de meest voorkomende ziektekostenverzekeringen beschreven.

Ziektekostenverzekering uit eigen land

Uw buitenlandse gast kan een ziektekosten uit het buitenland hebben. Hij moet zelf nagaan of deze verzekering voldoende dekking biedt. De verzekeraar kan hem hier waarschijnlijk mee helpen. De eisen voor de immigratieprocedures waaraan voldaan moet zijn, zijn te vinden op het Engelstalige deel van de website.

Particuliere verzekering in Nederland

In Nederland zijn er ook een aantal particuliere verzekeraars die een product aanbieden voor mensen die niet vallen onder de zorgverzekering. Enkele aanbieders van particuliere zorgverzekeringen aan buitenlandse onderzoekers zijn:  AONHeilbronInsure to Study

European Health Insurance Card (EHIC)

Uw buitenlandse gast is afdoende verzekerd in Nederland als hij een EHIC heeft. Deze kan hij aanvragen als hij in een EU/EER land deelneemt aan de publieke zorgverzekering. Gemaakte zorgkosten in Nederland op basis van een EHIC worden afgehandeld door Zilveren Kruis.

De European Health Insurance Card (EHIC) is een Europees initiatief, om de eventuele noodzakelijke zorgkosten die gemaakt worden tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, makkelijk af te handelen. Lees hieronder meer over de EHIC. Meer informatie over de EHIC is te vinden op de website van het CAK, de Europese Commissie of het Nederlandse EHIC portaal.