Skip to main content
Netherlands

Werkvergunningen (TWV)

Train, Jurgen Huiskens

Werkvergunningen (TWV)

In de meeste gevallen hoeft u voor uw werknemer die geen EU of EER staatsburger is, geen TWV aan te vragen. Waarschijnlijk vallen zij onder de onderzoekersrichtlijn of de kennismigrantenregelening. Met deze twee regelingen mag uw werknemer naast haar/zijn contract bij u ook zonder TWV een eigen bedrijf beginnen. Voor onderzoekers onder de onderzoekersrichtlijn geldt dat zij helemaal vrij zijn op de arbeidsmarkt.

Als uw werknemer of gast niet onder de onderzoekersrichtlijn of kennismigrantenregelening valt, bijvoorbeeld een stagiair,  zult u  een werkvergunning moeten aanvragen voor deze werknemer. De Officiele naam voor een werkvergunning is een Tewerkstellingsvergunning, afgekort als TWV. Het aanvragen van een TWV is niet altijd makkelijk of succesvol.

Voor vreemdelingen in het hoger onderwijs (zoals wetenschappers en gastdocenten) die toch een TWV nodig hebben gelden soepelere regels dan voor reguliere arbeidsmigranten. In veel gevallen kunt u de werk- en verblijfsvergunning tegelijk aanvragen, via een zogenaamde GGVA aan. Meer hierover kunt u op deze website van het IND vinden. 

Wanneer u een werkvergunning nodig heeft, wat de voorwaarden zijn, welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag kunt u op deze webpagina van het UWV lezen.