Skip to main content
Netherlands

Immigratieprocedures

Oosterscheldekering, Jurgen Huiskens
 

 

Immigratieprocedures

Administratieve procedures | Immigratieprocedures

Immigratieprocedures gaan over toegang en legaal verblijf; of uw gast de grens over mag naar Nederland en vervolgens of hij tijdens het verblijf in Nederland legaal verblijf heeft. Afhankelijk van zijn nationaliteit heeft uw gast een inreisvisum en/of verblijfsvergunning nodig. Daarnaast zijn er na aankomst van uw gast doorgaans formaliteiten af te handelen. Welke procedure van toepassing is, is in de eerste plaats afhankelijk van de nationaliteit van uw gast en de duur van het verblijf.

Nederland hanteert 4 landengroepen waarbij verschillende procedures nodig zijn met betrekking tot toelating & verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt. Bepaal tot welke landengroep uw gast behoort om vervolgens inzicht te krijgen in de benodigde procedures.

 • Landengroep 1 (EU/EER onderdanen & Zwitserland) : België, IJsland, Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden & Zwitserland.
 • Landengroep 2 : Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk & Zuid-Korea.
 • Landengroep 3: Albanië, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Bosnië, Brazilië, Brunei, Chili, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Het Gemenebest Dominica, Georgië, Guatemala, Grenada. Honduras, Israël, Macedonië, Maleisië, Mauritius, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nicaragua, Oekraïne, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Tonga, Trinidad en Tobago, Vanuatu, Samoa, San Marino, Servië, Singapore, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Taiwan, Uruguay, Venezuela & Verenigde Arabische Emiraten.
 • Landengroep 4: Alle overige landen.

De 4 landengroepen waarbij verschillende procedures nodig zijn met betrekking tot toelating, verblijf & toelating tot de arbeidsmarkt zijn gebasseerd op dit overzicht van Nuffic met immigratieprocedures_per_nationaliteit_2021_0.pdf

 

Landengroep 1: EU/EER onderdanen & Zwitserland

België, IJsland, Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden & Zwitserland.

Kort verblijf

​​Gasten uit EU-/EER-landen en Zwitserland mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben dus geen inreisvisum of verblijfsvergunning nodig, ook wel vrij verkeer van personen genoemd. Wanneer uw gast korter dan 4 maanden verblijft hoeft uw gast niks te doen, ook een inschrijving bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is niet nodig. Lees meer over werken en wonen van uw Europese of Zwitserse gast op de website van Rijksoverheid over Europese arbeidsmigranten

Lang verblijf

Ook bij lang verblijf geldt ook vrij verkeer van personen voor gasten uit EU-/EER-landen en Zwitserland, zich vrij mogen vestigen in Nederland en hebben dus geen inreisvisum of verblijfsvergunning nodig. Wel moet uw gast bij een verblijf van langer dan 4 maanden zich inschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP) via de gemeente waar uw gast woont, er zal dan ook een Burger Service Nummer (BSN) worden afgegeven aan uw gast. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De informatie in de BRP is leidend voor organisaties als de Belastingdienst, de IND en de Sociale Verzekeringsbank. Dit betekent dat zij de gegevens gebruiken zoals die in de BRP vermeld staan. Op deze webpagina van de Rijksoverheid kunt u lezen wanneer een bezoeker zich moet inschrijven in de BRP.

Het hebben van rechtmatig verblijf in Nederland is een voorwaarde voor inschrijving in de BRP. Ook de persoonsgegevens van Nederlanders in het buitenland staan in de BRP. Lees meer hierover op de website van Rijksoverheid over Registratie Niet Ingezetenen (RN).

Meer informatie over BSN, BRP, RNI en DigiD kunt u vinden in het Engels onder informatie voor onderzoekers op de EURAXESS Netherlands website.

Terugkeervisum

Een terugkeervisum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Met deze sticker kan uw gast terugkeren naar Nederland als hij nog geen (nieuwe) verblijfsvergunning heeft. Echter heeft uw gast heeft de nationaliteit van een land uit landengroep 1, daarom heeft hij alleen een geldig paspoort nodig om terug te kunnen keren naar Nederland.

Tewerkstellingsvergunning voor de arbeidsmarkt

​​Gasten uit EU-/EER-landen en Zwitserland hebben ook vrije toegang tot de arbeidsmarkt, ook wel vrij verkeer van werknemers genoemd. Uw gast heeft dan ook geen tewerkstellingsvergunning nodig. 

 

Landengroep 2

Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk & Zuid-Korea.

Kort verblijf

Gasten uit landengroep 2 hoeven op basis van hun nationaliteit geen Visum Kort Verblijf (VKV) aan te vragen en mogen maximaal 90 dagen binnen 180 dagen in Nederland verblijven zonder visum. Dit wordt 'verblijf in de vrije termijn' genoemd. Deze groep moet wel in het bezit zijn van een geldig paspoort of ander geldig grensoverschrijdingsdocument.

Maximale duur: 90 in 180 dagen regel

De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest. Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

 

De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

Lang verblijf

Wanneer uw (niet EU-)gast langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven, wordt het verblijf aangemerkt als lang verblijf. Uw gast heeft dan een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven. Op lang verblijf is de Nederlandse Vreemdelingenwet van toepassing. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) voert de Vreemdelingenwet uit, zij bepalen of iemand een verblijfsvergunning krijgt. Gasten uit landengroep 2 moeten op basis van hun nationaliteit een Verblijfsvergunning Regulier (VVR) aanvragen. 

Let op: Er gelden momenteel andere regels vanwege COVID-19, kijk voor actuele informatie op deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verblijfsvergunning (VVR)

Een verblijfsvergunning ziet eruit als een plastic kaart ter grootte van een bankpasje. Met dit document toont uw gast aan dat hij legaal in Nederland verblijft. Een verblijfsvergunning wordt altijd voor een bepaald doel verleend, bijvoorbeeld voor studie, werken als kennismigrant etc. Met de verblijfsvergunning kan uw gast Nederland in- en uitreizen. Ook mag hij door het Schengengebied reizen. Het verblijf in andere Schengenlanden is echter beperkt tot maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als uw gast langer in een ander Schengenland wil verblijven, zijn de lokale immigratieprocedures van dat land van toepassing.

Maximale duur: 90 in 180 dagen regel

De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest. Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

 

De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

Aanvraag verblijfsvergunning (VVR)

Alleen een werkgever/gastinstelling kan een verblijfsvergunning voor wetenschappelijk personeel aanvragen. Daarvoor moet de werkgever/gastinstelling wel eerst bij de IND geregistreerd zijn als erkend referent. Een werkgever kan zich bij de IND laten registreren als erkend referent. Meer informatie over erkend referentschap vindt u op deze webpagina van het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)).

Om een verblijfsvergunning aan te vragen voor studenten, kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in de zin van richtlijn 2016/801, is de erkenning verplicht. Als erkend referent zorgt u ervoor dat het dossier van de vreemdeling compleet is, en dat de vreemdeling met zorg is geselecteerd. De IND geeft op uw woord (via de verklaring) een verblijfsvergunning af, achteraf wordt er gecontroleerd.

 

Soepele procedures

Voor wetenschappelijk personeel zijn twee verblijfsvergunningen van toepassing met versoepelde administratieve procedures en voordelige voorwaarden, namelijk de kennismigrantenregeling en de onderzoeker volgens EU richtlijn 2016/801. Ook is er het zoekjaar voor hoogopgeleiden die versoepelingen biedt.

Het ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ geeft hoogopgeleide vreemdelingen, tot drie jaar na afstuderen, promoveren of wetenschappelijk onderzoek doen, een jaar de tijd om een baan als kennismigrant te vinden of een innovatief bedrijf te starten.Een kennismigrant is in dit geval iemand die in dienst treedt bij een werkgever die bij de IND geregistreerd staat als zijnde gerechtigd om kennismigranten naar Nederland te halen. De kennismigrant dient in 2018 minimaal €2.314,- (ex. vakantiegeld) bruto per maand te verdienen (dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd).

Het zoekjaar kan meerdere keren aangevraagd worden. Dit kan echter niet op basis van dezelfde graad of hetzelfde onderzoek, maar wel als er een nieuwe graad is behaald of een nieuw onderzoek is afgerond.

 

Lees voor meer informatie over het zoekjaar voor hoogopgeleiden deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

 
 • Snelle doorlooptijd. Beslissing op eerste aanvraag ligt in de praktijk op 2 weken. (Let op, verlengingen duren doorgaans langer)
 • Eén aanvraagprocedure voor inreisvisum (MVV) en verblijfsvergunning.
 • Vergunning wordt verstrekt voor de duur van het hele verblijf (tot maximaal 5 jaar).
 • Werkvergunning zit in de verblijfsvergunning verwerkt.
 • Meenemen van partners/kinderen, verloopt ook versneld.
 • Partner krijgt vrij toegang tot de arbeidsmarkt.
 • Digitale aanvragen indienen is mogelijk.
 

Terugkeervisum

Een terugkeervisum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Met deze sticker kan uw gast terugkeren naar Nederland als hij nog geen (nieuwe) verblijfsvergunning heeft. Echter heeft uw gast heeft de nationaliteit van een land uit landengroep 2, daarom heeft hij alleen een geldig paspoort nodig om terug te kunnen keren naar Nederland.

Tewerkstellingsvergunning voor de arbeidsmarkt

Voor gasten die in de academische wereld komen werken, hoeft u in de meeste gevallen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Waarschijnlijk komt uw gast in aanmerking voor een verblijfsdoel waarbij hij mag werken zonder TWV. Zo wordt stage wordt ook gezien als arbeid, het is dan ook noodzakelijk om na te gaan of een TWV voor stage verplicht is en of dat er kan worden volstaan met de BUWAV stageovereenkomst. Dus let op: het verblijfsdoel is altijd doorslaggevend. 

Wanneer dit niet het geval is moet u wel een TWV aanvragen, lees meer informatie over de over de voorwaarden en aanvraagprocedure van een TWV op deze pagina van EURAXESS Netherlands over werkvergunningen.

 

Landengroep 3

Albanië, Andorra, Antigua en Barbuda, Argentinië, Bosnië, Brazilië, Brunei, Chili, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Het Gemenebest Dominica, Georgië, Guatemala, Grenada. Honduras, Israël, Macedonië, Maleisië, Mauritius, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nicaragua, Oekraïne, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Tonga, Trinidad en Tobago, Vanuatu, Samoa, San Marino, Servië, Singapore, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Taiwan, Uruguay, Venezuela & Verenigde Arabische Emiraten.

Kort verblijf

Gasten uit landengroep 3 hoeven op basis van hun nationaliteit geen Visum Kort Verblijf (VKV) aan te vragen, zij mogen maximaal 90 dagen binnen 180 dagen in Nederland verblijven zonder visum. Dit wordt 'verblijf in de vrije termijn' genoemd. Deze groep moet wel in het bezit zijn van een geldig paspoort of ander geldig grensonverschrijdingsdocument.

Maximale duur: 90 in 180 dagen regel

De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest. Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

 

  De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

  Lang verblijf

  Wanneer uw (niet EU-)gast langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven, wordt het verblijf aangemerkt als lang verblijf. Uw gast heeft dan een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven. Op lang verblijf is de Nederlandse Vreemdelingenwet van toepassing. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) voert de Vreemdelingenwet uit, zij bepalen of iemand een verblijfsvergunning krijgt. Gasten uit landengroep 3 moeten op basis van hun nationaliteit een Verblijfsvergunning Regulier (VVR) en een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen.

  Let op: Er gelden momenteel andere regels vanwege COVID-19, kijk voor actuele informatie op deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Verblijfsvergunning (VVR)

  Een verblijfsvergunning ziet eruit als een plastic kaart ter grootte van een bankpasje. Met dit document toont uw gast aan dat hij legaal in Nederland verblijft. Een verblijfsvergunning wordt altijd voor een bepaald doel verleend, bijvoorbeeld voor studie, werken als kennismigrant etc. Met de verblijfsvergunning kan uw gast Nederland in- en uitreizen. Ook mag hij door het Schengengebied reizen. Het verblijf in andere Schengenlanden is echter beperkt tot maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als uw gast langer in een ander Schengenland wil verblijven, zijn de lokale immigratieprocedures van dat land van toepassing.

  Maximale duur - 90 in 180 dagen regel

  De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest. Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

   

  De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

  Aanvraag verblijfsvergunning (VVR)

  Alleen een werkgever/gastinstelling kan een verblijfsvergunning voor wetenschappelijk personeel aanvragen. Daarvoor moet de werkgever/gastinstelling wel eerst bij de IND geregistreerd zijn als erkend referent. Een werkgever kan zich bij de IND laten registreren als erkend referent. Meer informatie over erkend referentschap vindt u op deze webpagina van het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Om een verblijfsvergunning aan te vragen voor studenten, kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in de zin van richtlijn 2016/801, is de erkenning verplicht. Als erkend referent zorgt u ervoor dat het dossier van de vreemdeling compleet is, en dat de vreemdeling met zorg is geselecteerd. De IND geeft op uw woord (via de verklaring) een verblijfsvergunning af, achteraf wordt er gecontroleerd.

   

  Soepele procedures

  Voor wetenschappelijk personeel zijn twee verblijfsvergunningen van toepassing met versoepelde administratieve procedures en voordelige voorwaarden, namelijk de kennismigrantenregeling en de onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801voorwaarde. Ook is er het zoekjaar voor hoogopgeleiden die versoepelingen biedt.

  Het ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ geeft hoogopgeleide vreemdelingen, tot drie jaar na afstuderen, promoveren of wetenschappelijk onderzoek doen, een jaar de tijd om een baan als kennismigrant te vinden of een innovatief bedrijf te starten.Een kennismigrant is in dit geval iemand die in dienst treedt bij een werkgever die bij de IND geregistreerd staat als zijnde gerechtigd om kennismigranten naar Nederland te halen. De kennismigrant dient in 2018 minimaal €2.314,- (ex. vakantiegeld) bruto per maand te verdienen (dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd).

  U hebt in de afgelopen 3 jaar:

  • een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding in Nederland afgerond.
  • wetenschappelijk onderzoek verricht. U had in Nederland een verblijfsvergunning met als doel wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG of een verblijfsvergunning met als doel arbeid als kennismigrant voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
  • een postdoctorale opleiding van ten minste een academisch jaar (minimaal 10 maanden) in Nederland afgerond.
  • een opleiding afgerond in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.
  • een opleiding afgerond in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • een mastergraad behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course.
  • een bij ministeriële regeling aangewezen hoger onderwijsopleiding afgerond.
  • aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling* een masteropleiding, een promotietraject of een postdoctorale opleiding afgerond of u bent gepromoveerd en u hebt:
   • een minimale score behaald van 6.0 bij het International English Language Testing System
   • een minimale score behaald van 6.0 in een Engelse taaltest zoals opgenomen in de Gedragscode internationale student hoger onderwijs
   • een diploma, certificaat of document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van het Besluit inburgering
   • de masteropleiding, het promotietraject of de postdoctorale opleiding gevolgd in het Engels of het Nederlands

  * Aangewezen buitenlandse onderwijsinstellingen zijn de onderwijsinstellingen opgenomen in de top 200 van de algemene ranglijsten of in de top 200 van de beschikbare ranglijsten per vakgebied - die overeenkomen met het vakgebied waarin u bent afgestudeerd of gepromoveerd - van:

  • Times Higher Education World University Rankings
  • QS World University Rankings
  • Academic Ranking of World Universities

  Zie voor meer informatie de webpagina over het zoekjaar hoogopgeleiden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

   

  Lees voor meer informatie over het zoekjaar voor hoogopgeleiden deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

   
   

  Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

  Uw gast heeft naast een verblijfvergunning ook een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) nodig. Een MVV is een sticker die in het paspoort van uw gast wordt geplakt op de ambassade. Op de sticker staat achter 'type visum' de letter 'D'. Deze sticker geeft hem het recht om Nederland in te reizen. Daar krijgt uw gast een verblijfsvergunning, dat hem legaal verblijfsrecht verleend. Als uw gast na aankomst in Nederland op reis moet naar het buitenland en hij is nog niet in het bezit van een verblijfsvergunning, dan kan hij op basis van zijn MVV maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven.

  Aanvraag Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

  Op deze webpagina van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u kijken of uw buitenlandse gast een inreisvisum MVV nodig heeft, dit is vaak wel het geval als uw gast een nationaliteit uit landengroep 3 heeft. Meer informatie over het MVV leest u op deze webpagina van Koninkrijk der Nederlanden.

  De MVV aanvraag is volledig in de verblijfsvergunningsaanvraag geschoven. U vraagt de MVV aan door bij de aanvraag verblijfsvergunning, de optie te kiezen "inclusief MVV".

  Nadat de IND een positief besluit heeft genomen, wordt de desbetreffende Nederlandse vertegenwoordiging hiervan op de hoogte gesteld. De onderzoeker kan nu naar de ambassade of het consulaat gaan om de officiële MVV-aanvraag in te dienen. Tevens worden vingerafdrukken en een pasfoto afgenomen, en moet de betrokkene zijn handtekening zetten. Deze biometrische gegevens zullen op de verblijfspas worden gezet die uitgereikt wordt na aankomst in Nederland.

  Kennismigranten en richtlijners mogen hun gezinsleden mee naar Nederland nemen als aan de algemene voorwaarden voor verblijf in het kader van gezinshereniging wordt voldaan (zoals het aantonen van de gezinsband en het beschikken over voldoende middelen van bestaan). Afhankelijk van de nationaliteit van de gezinsleden moeten zij ook in het bezit zijn van een MVV voordat zij Nederland in kunnen reizen.

  Reizen de gezinsleden tegelijkertijd met uw gast mee, dan kan de werkgever de aanvraag voor de gezinsleden tegelijkertijd indienen met het verzoek van de gast. Reizen de gezinsleden op een later moment, dan kan de aanvraag later worden ingediend.

  Terugkeervisum

  Een terugkeervisum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Met deze sticker kan uw gast terugkeren naar Nederland als hij nog geen (nieuwe) verblijfsvergunning heeft. Echter heeft uw gast heeft de nationaliteit van een land uit landengroep 3, daarom heeft hij alleen een geldig paspoort nodig om terug te kunnen keren naar Nederland.

  Tewerkstellingsvergunning voor de arbeidsmarkt

  Voor gasten die in de academische wereld komen werken, hoeft u in de meeste gevallen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Waarschijnlijk komt uw gast in aanmerking voor een verblijfsdoel waarbij hij mag werken zonder TWV. Zo wordt stage wordt ook gezien als arbeid, het is dan ook noodzakelijk om na te gaan of een TWV voor stage verplicht is en of dat er kan worden volstaan met de BUWAV stageovereenkomst. Dus let op: het verblijfsdoel is altijd doorslaggevend.

  Wanneer dit niet het geval is moet u wel een TWV aanvragen, lees meer informatie over de over de voorwaarden en aanvraagprocedure van een TWV op deze pagina van EURAXESS Netherlands over werkvergunningen.

  ​​​​​

  Landengroep 4

  Alle overige landen.

  Kort verblijf

  Gasten uit landengroep 4 moeten op basis van hun nationaliteit een Schengenvisum ofwel Visum Kort Verblijf (VKV) als inreisvisum aanvragen. Zij mogen bij goedkeuring maximaal 90 dagen binnen 180 dagen in Nederland verblijven.

  Een Schengenvisum is een sticker in het paspoort, wat doorgaans toegang geeft tot de gehele Schengenregio voor een maximale termijn van 90 dagen binnen 180 dagen. Het Schengenvisum is een Europees product dat wordt geregeld in Europese regelgeving. In sommige gevallen kan een zogenaamd 'territoriaal beperkt' visum worden afgegeven dat alleen voor een enkel land geldig is, maar dat is uitzonderlijk. Ook kunt op deze pagina van Koninkrijk der Nederlanden meer informatie lezen over een Schengenvisum kort verblijf.

  Let op: Er gelden momenteel andere regels vanwege COVID-19, kijk voor actuele informatie op deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Het aanvraagformulier voor het Schengenvisum is vaak op de website van de ambassade te vinden, alsook op de website van Rijksoverheid U kunt de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vinden.

  1. Verblijf in meer dan één Schengenland: Wellicht komt uw gast niet alleen naar Nederland, maar bezoekt hij ook een ander Schengenland. In dat geval moet hij de visumaanvraag indienen bij de ambassade van het land waar hij de meeste tijd zal verblijven. Het maakt hierbij niet uit welk land hij als eerste zal bezoeken, of via welk land hij inreist.
  2. Beslissende partij: De bevoegdheid om op aanvragen voor VKV te beslissen ligt bij de minister van Buitenlandse Zaken.
  3. Duur van de procedure: Soms kan de ambassade het Schengenvisum binnen een paar dagen afgeven. Het gebeurt echter ook dat er enkele maanden overheen gaan. Adviseer uw gast daarom om de aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen.
  4. Beslissing op de aanvraag: Bij een positieve beslissing ontvangt uw gast bericht (mondeling of schriftelijk) dat hij de VKV-sticker op de ambassade of het consulaat kan ophalen. Bij een negatieve beslissing ontvangt uw gast een schriftelijk bericht waarin staat vermeld waarom de aanvraag is afgewezen.
   

  Het Schengenvisum is vanaf de datum van afgifte in principe 6 maanden geldig. Het verblijf in het Schengengebied moet binnen deze 6 maanden plaatsvinden. De terugreis mag dus niet na de uiterste geldigheidsdatum plaats vinden. De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

  Maximale duur: 90 in 180 dagen regel

  De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest. Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

   

  De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt. 

  Wanneer uw gast toch langer zou willen blijven geldt in beginsel dat uw gast dan met een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) had moeten inreizen. Iemand die met een Schengenvisum/ Visum Kort Verblijf is ingereisd, kan namelijk nooit een verblijfsvergunning aanvragen. Uw gast moet in dit geval terug naar zijn land van herkomst om een MVV aan te vragen. In bepaalde situaties kan het mogelijk zijn om een Schengenvisum met enkele weken te verlengen. Bekijk voor meer informatie de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Lees meer over het Schengenvisum kort verblijf

  Lang verblijf

  Wanneer uw (niet EU-)gast langer dan 90 dagen in Nederland wil verblijven, wordt het verblijf aangemerkt als lang verblijf. Uw gast heeft dan een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven. Op lang verblijf is de Nederlandse Vreemdelingenwet van toepassing. De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) voert de Vreemdelingenwet uit, zij bepalen of iemand een verblijfsvergunning krijgt. Gasten uit landengroep 2 moeten op basis van hun nationaliteit een Verblijfsvergunning Regulier (VVR) en een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aanvragen.

  Let op: Er gelden momenteel andere regels vanwege COVID-19, kijk voor actuele informatie op deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Verblijfsvergunning (VVR)

  Een verblijfsvergunning ziet eruit als een plastic kaart ter grootte van een bankpasje. Met dit document toont uw gast aan dat hij legaal in Nederland verblijft. Een verblijfsvergunning wordt altijd voor een bepaald doel verleend, bijvoorbeeld voor studie, werken als kennismigrant etc. Met de verblijfsvergunning kan uw gast Nederland in- en uitreizen. Ook mag hij door het Schengengebied reizen. Het verblijf in andere Schengenlanden is echter beperkt tot maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als uw gast langer in een ander Schengenland wil verblijven, zijn de lokale immigratieprocedures van dat land van toepassing.

  Maximale duur - 90 in 180 dagen regel

  De maximale duur van een visum alsook van de vrije termijn is 90 dagen binnen 180 dagen. Dit betekent dat iemand die 90 dagen in het Schengengebied is geweest, pas weer terug mag komen nadat hij 90 dagen buiten het gebied is geweest. Als iemand de 90 dagen periode niet in een onafgebroken termijn opneemt, maar in kortere perioden, dan moet je kijken of de persoon terugkijkend per dag voldoet aan de 90 binnen 180 dagen regel én vooruitkijkend dat iemand zal voldoen aan deze regel.

   

  De Europese Commissie heeft een calculator ontwikkeld om na te gaan of het verblijf nog binnen de 180 dagen valt.

  Aanvraag verblijfsvergunning (VVR)

  Alleen een werkgever/gastinstelling kan een verblijfsvergunning voor wetenschappelijk personeel aanvragen. Daarvoor moet de werkgever/gastinstelling wel eerst bij de IND geregistreerd zijn als erkend referent. Een werkgever kan zich bij de IND laten registreren als erkend referent. Meer informatie over erkend referentschap vindt u op deze webpagina van het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Om een verblijfsvergunning aan te vragen voor studenten, kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in de zin van richtlijn 2016/801, is de erkenning verplicht. Als erkend referent zorgt u ervoor dat het dossier van de vreemdeling compleet is, en dat de vreemdeling met zorg is geselecteerd. De IND geeft op uw woord (via de verklaring) een verblijfsvergunning af, achteraf wordt er gecontroleerd.

   

  Soepele procedures

  Voor wetenschappelijk personeel zijn twee verblijfsvergunningen van toepassing met versoepelde administratieve procedures en voordelige voorwaarden, namelijk de kennismigrantenregeling en de onderzoeker volgens richtlijn (EU) 2016/801voorwaarde. Ook is er het zoekjaar voor hoogopgeleiden die versoepelingen biedt.

  Het ‘zoekjaar hoogopgeleiden’ geeft hoogopgeleide vreemdelingen, tot drie jaar na afstuderen, promoveren of wetenschappelijk onderzoek doen, een jaar de tijd om een baan als kennismigrant te vinden of een innovatief bedrijf te starten.Een kennismigrant is in dit geval iemand die in dienst treedt bij een werkgever die bij de IND geregistreerd staat als zijnde gerechtigd om kennismigranten naar Nederland te halen. De kennismigrant dient in 2018 minimaal €2.314,- (ex. vakantiegeld) bruto per maand te verdienen (dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd).

  U hebt in de afgelopen 3 jaar:

  • een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding in Nederland afgerond.
  • wetenschappelijk onderzoek verricht. U had in Nederland een verblijfsvergunning met als doel wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG of een verblijfsvergunning met als doel arbeid als kennismigrant voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
  • een postdoctorale opleiding van ten minste een academisch jaar (minimaal 10 maanden) in Nederland afgerond.
  • een opleiding afgerond in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.
  • een opleiding afgerond in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • een mastergraad behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course.
  • een bij ministeriële regeling aangewezen hoger onderwijsopleiding afgerond.
  • aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling* een masteropleiding, een promotietraject of een postdoctorale opleiding afgerond of u bent gepromoveerd en u hebt:
   • een minimale score behaald van 6.0 bij het International English Language Testing System
   • een minimale score behaald van 6.0 in een Engelse taaltest zoals opgenomen in de Gedragscode internationale student hoger onderwijs
   • een diploma, certificaat of document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van het Besluit inburgering
   • de masteropleiding, het promotietraject of de postdoctorale opleiding gevolgd in het Engels of het Nederlands

  * Aangewezen buitenlandse onderwijsinstellingen zijn de onderwijsinstellingen opgenomen in de top 200 van de algemene ranglijsten of in de top 200 van de beschikbare ranglijsten per vakgebied - die overeenkomen met het vakgebied waarin u bent afgestudeerd of gepromoveerd - van:

  • Times Higher Education World University Rankings
  • QS World University Rankings
  • Academic Ranking of World Universities

  Zie voor meer informatie de webpagina over het zoekjaar hoogopgeleiden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

   

  Lees voor meer informatie over het zoekjaar voor hoogopgeleiden deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

   
  • Snelle doorlooptijd. Beslissing op eerste aanvraag ligt in de praktijk op 2 weken. (Let op, verlengingen duren doorgaans langer)
  • Eén aanvraagprocedure voor inreisvisum (MVV) en verblijfsvergunning.
  • Vergunning wordt verstrekt voor de duur van het hele verblijf (tot maximaal 5 jaar).
  • Werkvergunning zit in de verblijfsvergunning verwerkt.
  • Meenemen van partners/kinderen, verloopt ook versneld.
  • Partner krijgt vrij toegang tot de arbeidsmarkt.
  • Digitale aanvragen indienen is mogelijk.
   

  Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

  Uw gast heeft naast een verblijfvergunning ook een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV) nodig. Een MVV is een sticker die in het paspoort van uw gast wordt geplakt op de ambassade. Op de sticker staat achter 'type visum' de letter 'D'. Deze sticker geeft hem het recht om Nederland in te reizen. Daar krijgt uw gast een verblijfsvergunning, dat hem legaal verblijfsrecht verleend. Als uw gast na aankomst in Nederland op reis moet naar het buitenland en hij is nog niet in het bezit van een verblijfsvergunning, dan kan hij op basis van zijn MVV maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven.

  Aanvraag Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

  Op deze webpagina van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u kijken of uw buitenlandse gast een inreisvisum MVV nodig heeft, dit is vaak wel het geval als uw gast een nationaliteit uit landengroep 3 heeft. Meer informatie over het MVV leest u op deze webpagina van Koninkrijk der Nederlanden.

  De MVV aanvraag is volledig in de verblijfsvergunningsaanvraag geschoven. U vraagt de MVV aan door bij de aanvraag verblijfsvergunning, de optie te kiezen "inclusief MVV".

  Nadat de IND een positief besluit heeft genomen, wordt de desbetreffende Nederlandse vertegenwoordiging hiervan op de hoogte gesteld. De onderzoeker kan nu naar de ambassade of het consulaat gaan om de officiële MVV-aanvraag in te dienen. Tevens worden vingerafdrukken en een pasfoto afgenomen, en moet de betrokkene zijn handtekening zetten. Deze biometrische gegevens zullen op de verblijfspas worden gezet die uitgereikt wordt na aankomst in Nederland.

  Kennismigranten en richtlijners mogen hun gezinsleden mee naar Nederland nemen als aan de algemene voorwaarden voor verblijf in het kader van gezinshereniging wordt voldaan (zoals het aantonen van de gezinsband en het beschikken over voldoende middelen van bestaan). Afhankelijk van de nationaliteit van de gezinsleden moeten zij ook in het bezit zijn van een MVV voordat zij Nederland in kunnen reizen.

  Reizen de gezinsleden tegelijkertijd met uw gast mee, dan kan de werkgever de aanvraag voor de gezinsleden tegelijkertijd indienen met het verzoek van de gast. Reizen de gezinsleden op een later moment, dan kan de aanvraag later worden ingediend.

  Terugkeervisum

  Een terugkeervisum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Met deze sticker kan uw gast terugkeren naar Nederland als hij nog geen (nieuwe) verblijfsvergunning heeft. Een terugkeervisum is soms nodig voor gasten uit landengroep 4. In de volgende gevallen is een terugkeervisum voor uw gast uit landengroep 4 echter nooit nodig:

  • Uw gast is ingereisd met een geldige MVV (D-visum). Hij moet dan wel terugkeren naar Nederland voordat 90 dagen zijn verstreken vanaf de eerste datum van inreis.
  • Uw gast heeft een Nederlandse verblijfsvergunning. Hij moet dan wel terugkeren naar Nederland voordat de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning afloopt.

  Voorwaarden terugkeervisum

  Een aanvraag voor een terugkeervisum wordt niet onder alle omstandigheden gehonoreerd. In de volgende situaties zal de IND doorgaans een terugkeervisum afgeven:

  • Uw gast heeft tijdig een verlenging van zijn verblijfsvergunning aangevraagd, maar nog geen nieuwe verblijfspas ontvangen.
  • De verblijfsvergunning van uw gast is gestolen of zoekgeraakt. In dat geval moet hij wel een proces-verbaal kunnen tonen.

  Als uw gast in afwachting is van de beslissing op zijn eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning, geeft de IND alleen in dringende gevallen een terugkeervisum af. Voorbeelden van zulke situaties zijn ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid. Maar ook voor een zaken- of studiereis of deelname aan excursie/werkweek in het kader van een opleiding of studie kan een terugkeervisum worden afgegeven.

  Let op: Met het terugkeervisum mag uw gast door andere Schengenlanden terugreizen naar Nederland. Dit visum geeft geen recht op verblijf, zoals vakantie, in een ander Schengenland. Mogelijk is dus een (vakantie)visum nodig voor verblijf in een ander Schengenland.

  Aanvraagprocedure terugkeervisum

  Uw gast moet een aanvraag voor een terugkeervisum zelf indienen bij uw regionale IND-loket, dit kan alleen op afspraak. Alles over het maken van een afspraak voor een aavraag vindt u op deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als alles in orde is, wordt het terugkeervisum bij de afspraak direct afgegeven. Uw gast moet dan altijd zijn paspoort meenemen, deze moet nog minimaal drie maanden geldig zijn. Als de vorige verblijfsvergunning is gestolen of zoekgeraakt moet hij ook een proces-verbaal kunnen laten zien. De IND zal uw gast bij het maken van de afspraak laten weten of hij nog andere stukken mee moet nemen. Meer informatie over het terugkeervisum vindt u op deze webpagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Tewerkstellingsvergunning voor de arbeidsmarkt

  Voor gasten die in de academische wereld komen werken, hoeft u in de meeste gevallen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Waarschijnlijk komt uw gast in aanmerking voor een verblijfsdoel waarbij hij mag werken zonder TWV. Zo wordt stage wordt ook gezien als arbeid, het is dan ook noodzakelijk om na te gaan of een TWV voor stage verplicht is en of dat er kan worden volstaan met de BUWAV stageovereenkomst. Dus let op: het verblijfsdoel is altijd doorslaggevend.

  Wanneer dit niet het geval is moet u wel een TWV aanvragen, lees meer informatie over de over de voorwaarden en aanvraagprocedure van een TWV op deze pagina van EURAXESS Netherlands over werkvergunningen.

  ​​​​