Skip to main content
Netherlands

Knowledge security (Dutch only)

kennisveiligheid_banner

 

Kennisveiligheid

Administratieve procedures | Kennisveiligheid

Bij kennisveiligheid in het hoger onderwijs en de wetenschap gaat het om het aanpakken van ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast. Ook gaat het om de aanpak van heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door landen, zogeheten ‘statelijke actoren’, die ook in Nederland actief op zoek zijn naar kennis en technologie om hun eigen militaire, technologische, politieke en economische macht te vergroten. Deze inmenging brengt de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar. Tot slot gaat het bij kennisveiligheid om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die bepaalde grondrechten niet respecteren.  

Voor HR medewerkers van kennisinstellingen in Nederland kunnen er vragen ontstaan bij het aannemen van nieuws personeel uit het buitenland of bijvoorbeeld of er extra  criteria moeten worden opgenomen bij het opstellen en afsluiten van contracten.  

Er zijn verschillende initiatieven die kennisinstellingen helpen met kennisveiligheid gerelateerde zaken:  

  1. De Nationale Leidraad Kennisveiligheid is een document dat de overheid samen met kennisinstellingen heeft opgesteld. Het geeft handvatten waarmee kennisinstellingen zelf aan de slag kunnen om ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden.  
  2. Er is een speciaal loket kennisveiligheid waar instellingen terecht kunnen met vragen over kennisveiligheid, zij krijgen dan een officieel antwoord van de overheid.  
  3. Er is een platform voor integrale veiligheid voor hogeronderwijsinstellingen. Er is ook een netwerk integrale veiligheid met een vertegenwoordiger bij iedere instelling.  
  4. De Europese Commissie publiceerde de toolkit ‘R&I tackling foreign interference’ met best practices over hoe ongewenste buitenlandse inmenging in onderzoek en innovatie kan worden tegengegaan.