31/01/2019

Afschaffen legalisatievereiste EU-documenten

Categories: News for employers


Vanaf 16 februari 2019 hebben openbare documenten afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie geen Apostille meer nodig om in Nederland gebruikt te worden.

Deze afschaffing van het legalisatievereiste geldt voor openbare documenten die zijn afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie om te gebruiken in een andere lidstaat van de Europese Unie, bijvoorbeeld documenten die worden afgegeven door de Burgerlijke Stand. 

De openbare documenten moeten daarnaast zijn bedoeld om bepaalde persoonsgegevens vast te stellen (bijvoorbeeld geboorte, overlijden, naam, huwelijkse staat, nationaliteit) of nodig zijn om het kiesrecht uit te oefenen bij verkiezingen voor het Europees Parlement of voor gemeenteraadsverkiezingen in Nederland.

De verordening heeft een uitgebreide bijlage opgenomen met vertalingen in alle EU talen van de relevante woorden die in deze documenten voorkomen. 

Meer informatie:

Verordening (EU) 2016/1191

Werking verordening uitgelegd op www.europadecentraal.nl

Nieuwsbrief Everaert Advocaten