Tulips, Anne Lutgerink

BACK TO Ziektekostenverzekering

Andere ziektekostenverzekeringen / European Health Insurance Card

Uw buitenlandse gasten die geen zorgverzekeringsplicht hebben, kunnen gebruik maken van verschillende andere ziektekostenverzekeringsopties. Hier worden de meest voorkomende ziektekostenverzekeringen beschreven.

Ziektekostenverzekering uit eigen land

Uw buitenlandse gast kan een ziektekosten uit het buitenland hebben. Hij moet zelf nagaan of deze verzekering voldoende dekking biedt. De verzekeraar kan hem hier waarschijnlijk mee helpen. De eisen voor de immigratieprocedures waaraan voldaan moet zijn, zijn te vinden op het Engelstalige deel van de website.

European Health Insurance Card (EHIC)

Uw buitenlandse gast is afdoende verzekerd in Nederland als hij een EHIC heeft. Deze kan hij aanvragen als hij in een EU/EER land deelneemt aan de publieke zorgverzekering. Gemaakte zorgkosten in Nederland op basis van een EHIC worden afgehandeld door Zilveren Kruis.

De European Health Insurance Card (EHIC) is een Europees initiatief, om de eventuele noodzakelijke zorgkosten die gemaakt worden tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, makkelijk af te handelen.

Met een zorgverzekering recht op EHIC

Iedereen die een zorgverzekering heeft in Nederland heeft recht op een gratis European Health Insurance Card (EHIC). Deze kaart is aan te vragen bij je zorgverzekeraar, die hem niet mag weigeren. Sommige zorgverzekeraars verstrekken hem al standaard achterop de gewone zorgverzekeringspas.

Nut van de EHIC

Als u tijdelijk in een ander EU-/EER-land of Zwitserland verblijft en u maakt daar zorgkosten, dan zorgt een EHIC voor een soepele afhandeling. De afspraak is dat iemand met een EHIC in dat land wordt behandeld alsof die persoon verzekerd is onder de lokale ziekenfondsregeling.

De kosten worden achter de schermen verrekend tussen de landen onderling.

Met andere woorden, je hebt met een EHIC recht op eenzelfde behandeling als iemand uit dat land zelf die deelneemt aan de publieke ziektekostenverzekering, zonder dat je nota’s hoeft te betalen.

EHIC: niet nodig, wel makkelijk

Voor mensen die in Nederland onder de zorgverzekering vallen is een EHIC niet nodig om te hebben, maar kan het zaken wel vergemakkelijken. Een EHIC is niet nodig, omdat de basisverzekering immers werelddekking biedt. Echter de basisverzekering vergoed in het buitenland slechts het bedrag waarvoor een behandeling in Nederland is ingeschaald. Dit hoeft niet altijd toereikend te zijn. Daarnaast kan het zijn dat sommige kosten zelf voorgeschoten moeten worden. Met een EHIC heeft u hier geen last van.

EHIC handig voor uw buitenlandse gasten

Als uw buitenlandse gasten op (werk)bezoek gaan naar andere EU/EER landen en er overkomt hen iets, hoeven ze slechts de EHIC te laten zien om aan te tonen dat ze recht hebben op eenzelfde zorg als de lokale bewoners van dat land. Het is daarmee een heel handig communicatiemiddel.

Zonder zorgverzekering met EHIC uit het buitenland

Uw gast die niet onder de Nederlandse zorgverzekering valt, kan uit een ander EU-/EER-land of Zwitserland vallen onder de publieke zorgverzekering en uit dien hoofde een EHIC hebben. Uw buitenlandse gast kan die EHIC aanvragen bij de zorgverzekeraar of desbestreffende instantie in dat land. Deze instantie zal bepalen wanneer er voldaan is aan het criterium ‘tijdelijk in het buitenland verblijvend’.

Let op: als uw gast een zorgverzekeringsplicht heeft, dan biedt een EHIC hier geen ontsnappen aan. Als uw gast zich niet laat verzekeren bij een Nederlandse zorgverzekeraar, hangt er een boete boven zijn hoofd van 130% de maandelijkse zorgpremie voor elke maand dat niet is voldaan aan de verzekeringsplicht.

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden over de EHIC op de website van het CAK, de Europese Commissie of het Nederlandse EHIC portaal.

Particuliere verzekering in Nederland

In Nederland zijn er ook een aantal particuliere verzekeraars die een product aanbieden voor mensen die niet vallen onder de zorgverzekering. Enkele aanbieders van particuliere zorgverzekeringen aan buitenlandse onderzoekers zijn:  AON, Heilbron, Insure to Study