Train, Jurgen Huiskens

BACK TO Werkvergunningen (TWV)

30%-regeling

Voor expats bestaat er een speciale fiscale regeling die zowel voor werknemer en werkgever voordelig kan zijn; de 30%-regeling. In deze regeling mag de werkgever 30% van het loon als belastingvrije onkostenvergoeding betalen.

De belastingdienst gaat ervan uit dat iemand die in Nederland komt werken mogelijk extra kosten maakt, de zogenaamde extraterritoriale kosten. Daarom mag, in bepaalde gevallen, de werkgever een belastingvrije onkostenvergoeding betalen van maximaal 30% van het loon van de medewerker. Om aanspraak op deze regeling te maken moet aan enkele criteria worden voldaan.

  1. De werknemer is geworven in het buitenland en heeft gedurende minimaal 16 van de laatste 24 maanden vóór de komst naar Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
  2. Uitzondering promovendi: het eerder verblijf vanwege promoveren blijft buiten beschouwing voor de beoordeling van de 16/24 maanden voorwaarde. Voorwaarde hierbij is dat men inmiddels de titel doctor heeft verkregen en binnen een jaar na het verkrijgen van de titel een baan vindt die is gekwalificeerd als schaars en specifiek deskundig. Daarnaast moet voorafgaand aan de komst naar Nederland als promovendus wel aan de 150km en 16/24 maanden voorwaarde voldaan zijn.
  3. De werknemer is schaars en heeft specifieke deskundigheid. Hiervoor geldt een looncriterium of een functie-eis.

    Voor wetenschappelijk personeel dat ingeschaald is én beloond wordt volgens het systeem van uniform functieordening van Nederlandse universiteiten geldt dat werknemers met een functiecode beginnend met code 01 in alle gevallen kwalificeren als schaars specifiek deskundig. Hetzelfde geldt voor werknemers die als arts in opleiding tot specialist werken bij een in Nederlandse erkend opleidingsinstituut.

    Voor alle overige werknemers geldt een looneis van €37.000. Houders van een Master diploma die jonger dan 30 jaar zijn moeten een loon hebben van € 28.125 (Let op jaarlijkse indicatie!).
  4. De regeling kan voor maximaal 8 jaar worden toegekend. Periodes van eerder verblijf in Nederland vanwege werk of privéredenen worden gekort op de maximale looptijd.

Implicaties voor de werkgever

De werkgever en werknemer dienen een overeenkomst te bereiken over de 30% regeling. Deze overeenkomst kan als clausule in het arbeidscontract worden opgenomen.

Aanvragen

De belastingdienst moet toestemming verlenen voor de regeling. Samen met de werknemer kunt u een verzoek indienen. Dat kan via het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30% regeling 2017’. Voor universiteiten geldt dat u via SOFIE (Sociale Fiscale Internationale Expertise)  de verzoeken kunt indienen bij de belastingdienst. dan geldt een versnelde procedure.