Landscape, Thijs Tuurenhout

BACK TO Sociale zekerheid

WW en promovendi / wetenschappelijk personeel

Het komt wel eens voor dat uw internationale werknemer na afloop van zijn contract een uitkering in de Werkloosheidswet (WW) wil aanvragen, en deze wil gebruiken om een langer verblijf, bijvoorbeeld op basis van een gastvrijheid bij uw instelling, te financieren. Hoe dient u hier als instelling mee om te gaan?

Het WW recht

Iedereen die in Nederland werkt op basis van een arbeidscontract, draagt premies af en bouwt rechten op. Voor internationale werknemers zoals kennismigranten die op basis van hun arbeidscontract een Nederlandse verblijfsvergunning hebben, geldt dat net zo. Als zij geheel of gedeeltelijk werkloos worden, kunnen zij een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen. De overheid stelt wel een aantal voorwaarden.

Hoe verhoudt zich dit tot de aanvraag van een VVR met als doel arbeid of gastonderzoek?

Het uitgangspunt van de Werkloosheidswet is dat je gedurende de tijd dat WW wordt uitgekeerd, beschikbaar bent voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Wanneer je als full-time gastonderzoeker arbeid verricht, heb je geen recht op WW, want je verricht immers arbeid en bent niet beschikbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Deeltijd WW- Deeltijd onderzoek

Wat wellicht wel een mogelijkheid is, is dat uw gast bij u in deeltijd onderzoek doet, en voor de resterende uren WW ontvangt. De gewerkte uren worden dan in mindering gebracht van de WW. Deze uren is uw gast immers niet beschikbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bovendien moet voor een vergunning als gastonderzoeker in de EU richtlijn, aangetoond worden dat de gast over voldoende financiële middelen beschikt. Men moet dan aan het normbedrag voldoen uit andere of eigen financiële middelen. De uitkering uit de WW mag hierbij dus niet opgeteld worden.

Deze situatie leidt tot een administratieve last voor de instelling. Als gastinstelling dient u nauwlettend in de gaten te houden dat het aantal afgesproken te werken uren niet wordt overschreden. Mocht bij een controle blijken dat er werkzaamheden worden uitgevoerd, in de uren waarvoor de betrokkene WW ontvangt, dan kan dat consequenties hebben voor u als instelling.

De IND en UWV raden aan dat u in dergelijke gevallen de casus altijd vooraf aan hen voorlegt. Meer informatie over een uitkering in de Werkloosheidswet kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.