Landscape, Thijs Tuurenhout

BACK TO Sociale zekerheid

Pensioen

Voor veel buitenlandse medewerkers is het interessant om te weten of ze in Nederland pensioen opbouwen. Hoeveel pensioen bouwen ze op en kunnen ze de pensioenrechten meenemen naar het buitenland?

Hier vindt u algemene informatie over pensioen.

Een Nederlands pensioen bestaat uit drie soorten:

  1. de AOW - een volksverzekering
  2. het bedrijfspensioen opgebouwd bij werkgevers
  3. eigen aanvullende pensioengeld, bijvoorbeeld een lijfrentepolis (optioneel)

AOW en buitenlandse medewerker

Uw buitenlandse werknemer met een arbeidscontract bouwt elk jaar (dat hij in Nederland verblijft) AOW-recht op. 

Als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, wordt AOW uitgekeerd. Als de werknemer in het buitenland verblijft, kan er AOW worden uitgekeerd zolang er een verdrag is gesloten met dat land om uitkeringen te kunnen controleren. Welke landen dat zijn kunt u nalezen op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie over de AOW kunt u vinden op de website van de SVB en de rijksoverheid.

Het bedrijfspensioen

De buitenlandse medewerker die bij u in dienst is getreden bouwt een bedrijfspensioen op. In veel gevallen zal de werknemer aangesloten zijn bij het ABP. Als de werknemer na het dienstverband weer naar het buitenland vertrekt, dan blijft zijn/haar opgebouwde pensioen in de meeste gevallen gewoon bij het Nederlandse pensioenfonds staan. Op het moment dat de medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dient hij/zij contact op te nemen met het pensioenfonds in Nederland. Vervolgens wordt het pensioen gewoon uitgekeerd, waar de persoon ook woont. Theoretisch is het ook mogelijk om het opgebouwde pensioen bij vertrek uit Nederland mee te nemen naar een pensioenfonds in het buitenland, maar in de praktijk zal een dergelijke aanvraag slechts zelden slagen.

Aanvullende pensioenregeling

Buitenlandse medewerkers lopen het risico dat ze een pensioengat opbouwen. Het is verstandig om zich hierover te laten informeren door een fiscaal specialist. Wellicht is het voor hen interessant om een aanvullende pensioenregeling af te sluiten. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.