Landscape, Thijs Tuurenhout

BACK TO Sociale zekerheid

Grenswerknemers

Voor grenswerknemers, kortweg zij die wonen in een ander land dan ze werken, geldt speciale wetgeving om hun sociale zekerheid te regelen. U als werkgever zult hier voornamelijk mee te maken krijgen bij de sociale premie-afdracht. In sommige gevallen dient u dat namelijk in een ander land dan Nederland af te dragen. Hier wordt kort ingegaan op grenswerknemers.

De coordinatie van sociale zekerheid binnen Europa is wettelijk vastgelegd.  Meer informatie op: Europese Commissie en het startpunt grensarbeid.