Landscape, Thijs Tuurenhout

BACK TO Sociale zekerheid

Grenswerknemers

Voor grenswerknemers, kortweg zij die wonen in een ander land dan ze werken, geldt speciale wetgeving om hun sociale zekerheid te regelen. U als werkgever zult hier voornamelijk mee te maken krijgen bij de sociale premie-afdracht. In sommige gevallen dient u dat namelijk in een ander land dan Nederland af te dragen. Hier wordt kort ingegaan op grenswerknemers.

Per 1 mei 2010 is een nieuwe Europese Verordening van kracht waarin de coordinatie is geregeld van sociale zekerheid binnen Europa. Deze verordening is bij uitstek relevant voor grenswerknemers. Wilt u meer weten over deze verordening, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie op: Europese Commissie