Landscape, Thijs Tuurenhout

BACK TO Sociale zekerheid

Detacheren

Medewerkers van uw organisatie die tijdelijk naar het buitenland gaan en medewerkers van een buitenlandse organisatie die tijdelijk bij u komen werken, kunnen vaak sociaal verzekerd blijven in het thuisland. Met een detacheringsverklaring blijft een tijdelijk uitgezonden werknemer ' gewoon' deel nemen aan de sociale zekerheid van het thuisland.

Dus uw medewerker die tijdelijk naar het buitenland gaat, blijft in Nederland sociaal verzekerd en die buitenlandse medewerker die een tijdje aan uw instelling werk komt doen, blijft in het buitenland, bij zijn werkgever daar, sociaal verzekerd.

Een detacheringsverklaring, ook wel E101-formulier, A1 formulier genoemd, kunt u aanvragen bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Het wordt in de regel voor maximaal 1 a 2 jaar afgegeven. De werknemer blijft dan gedurende de uitzending in dienst bij de werkgever, die de sociale premie afdracht blijft doen.

Er kan alleen van een detacheringsverklaring gebruik gemaakt worden als een medewerker wordt uitgezonden naar, of afkomstig is uit een EU/EER-land, Zwitserland of een land waarmee Nederland een afzonderlijk sociaal zekerheidsverdrag heeft afgesloten.

Die verdragslanden kunt u vinden op deze website van de SVB.

Sinds 2020 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die worden gedetacheerd in Nederland. In veel gevallen is er een meldplicht. Meer informatie vindt u op de website www.postedworkers.nl