BACK TO Erkend Referentschap

Overzicht dossierstukken

Hier kunt u zien welke stukken u voor het dossier moet verzamelen per verblijfsdoel.

  KM Richtlijn met dienstverband Richtlijn onbezoldigd
Eerste aanvraag Arbeidscontract/ aanstellingsbesluit (met benoeming UFO-code van functie)

Kopie van geldig paspoort
Arbeidscontract/ aanstellingsbesluit waaruit op te maken is dat iemand tenminste 50% tijd aan onderzoek besteed

Ook een gastovereenkomst behalve als alle elementen in de ao zit (dus inclusief project informatie)

Kopie van een passend diploma dat toegang geeft to doctoraalprogramma's

Kopie geldig paspoort
Gastovereenkomst waaruit is op te maken dat iemand tenminste 50% tijd aan onderzoek besteed (inclusief projectinformatie)

Kopie van een passend diploma dat toegang geeft tot doctoraal programma's


Bewijs van voldoende financiële middelen


Kopie geldig paspoort
Documenten handig voor andere instanties Kopie VVR Kopie VVR Kopie VVR
Verlenging idem idem idem
Wijziging (van een ander verblijfsdoel naar dit verblijfsdoel) idem idem idem
Overnemen van andere erkend referent idem idem idem
Deels overnemen van andere erkend referent (vreemdeling blijft dus voor een deel bij vorige erkend referent) idem idem idem