02/11/2018

Mobstacles netwerkdag wetenschap/arbeid (1-11-18)


 • START DATE
  01/11/2018 - 09:30
 • EVENT TYPE
  Conference
 • LOCATION
  Netherlands, Utrecht
 • END DATE
  01/11/2018 - 16:00
 • ORGANISER
  Nuffic

Programma

Opfris sessie: Legalisering documenten - Normbedragen - Verblijfsgat

Legaliseren van documenten, hoe gaat dat ook alweer in zijn werk. Normbedragen, waar kan je ze vinden, hoe moet je dat overzicht lezen, wat zijn de bijzonderheden. Verblijfsgat, wat zijn de zaken waar je als instelling rekening mee kan houden om verblijfsgaten zo mogelijk te voorkomen. Op verzoek vanuit de instellingen staan deze drie opfris onderwerpen op het programma.

Terugblik op de zomerpiek met de IND en Min. van Buitenlandse Zaken (BZ)

Tijdens deze sessie zullen we samen met de IND en BZ terugkijken op de zomerpiek. Aan bod komen o.a. de doorlooptijden bij de IND en de posten. De IND zal de ontwikkelingen rond de automatische incasso's bespreken alsook een korte uitleg geven over welke rollen er zijn belegd binnen de IND die relevant zijn voor het veld.

SVB update over 150€ grens bij stagiairs

UWV uitleg over diverse regelingen m.b.t. int. studenten en stagiairs

UWV geeft uitleg over de vrijwilligersverklaring en de toepasbaarheid daarvan op internationale studenten, de gewijzigde regeling voor buitenlandse stagiairs die voor stage naar Nederland komen en de nieuwe mogelijkheid van de werkervaringsplaats/stage voor afgestudeerden tot 2 jaar na het behalen van het hoger onderwijsdiploma.

Tussen wal en schip

bespreking moelijke gevallen Een sessie waarin de gevallen besproken worden die niet netjes passen binnen de huidige kaders. Denk aan de constructies waarbij het niet helder is of er sprake is van een stage. Welke derdelanders kunnen nu niet komen door de regels, maar zouden jullie wel willen faciliteren, bijvoorbeeld mensen die 1 vak willen komen volgen. Etc.