Tulips, Anne Lutgerink

BACK TO Ziektekostenverzekering

Werelddekking zorgverzekering

De zorgverzekering biedt werelddekking, maar niet alle kosten zijn altijd gedekt.

Onder de werelddekking van de zorgverzekering valt zorg die ook in Nederland binnen de zorgverzekeringsdekking valt. De verleende zorg wordt (slechts) gedekt tegen de marktconforme prijzen die gelden in Nederland. Niet in alle gevallen is deze marktconforme prijs voldoende om de hele rekening te voldoen.

Het CAK heeft hier ook informatie over op haar website. Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het CAK verschillende taken uit. Dit is onder andere de regeling voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen. Dit is relevant voor internationale onderzoekers.

Daarnaast vallen zaken als repatriering niet binnen het basispakket van de zorgverzekering, hiervoor bieden zorgverzekeraars vaak een aanvullende verzekering.