Tulips, Anne Lutgerink

BACK TO Ziektekostenverzekering

Betrokken organisaties zorgverzekering

Bij de uitvoering van de zorgverzekering en aanverwante zaken zijn verscheidene instanties betrokken. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste organisaties.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank beoordeelt of iemand in Nederland deelneemt aan de volksverzekeringen (AOW, Wlz, ANW, AKW). De Zorgverzekeringswet is geen volksverzekering, maar is daar wel direct aan gekoppeld. Wie valt onder de volksverzekeringen valt ook onder de zorgverzekering. Lees meer op de pagina zorgverzekeringsplicht.

SVB – Kantoor Verzekeringen

Postbus 357

1180 AJ Amstelveen

Tel: 020 - 656 52 77

CAK

Het CAK (voorheen Zorginstituut Nederland) is de uitvoeringsinstantie van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zij zien toe op een juiste naleving van de ZVW. Bij hen kunt u terecht als er problemen zijn met uw zorgverzekeraar over interpretatie van rechten en plichten waar u niet uitkomt.

Zij zijn ook de instantie die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het opleggen van boetes aan Zorgverzekeringsplichtigen die niet voldoen aan hun plicht. Mocht er bij een buitenlandse gast een boete zijn opgelegd, dan raden wij aan om eerst de status van die persoon door de SVB vast te laten stellen (zij zijn hier immers in gespecialiseerd) en vervolgens dit mee te nemen in gesprek met het CAK. Let wel het is belangrijk dat de bezwaartermijn tegen de boete niet wordt overschreden.

De zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars bieden de zorgverzekering aan. Zij zijn ook degenen die in eerste instantie beoordelen of iemand zorgverzekeringsplichtig is of niet. Omdat een vreemdeling zonder dienstverband valt onder een uitzonderingscategorie, kan het voorkomen dat het voor hen lastig is om hier altijd een juiste beslissing over te nemen. Zij zullen het in de meeste gevallen waarderen als u ze een handje helpt door uitleg te verschaffen.

Belastingdienst

De Belastingdienst speelt niet direct een rol bij de uitvoering van de Zorgverzekeringswet, maar betaalt de zorgtoeslag uit.

Tel: 0800 - 0543