You are here: Home Employers (in Dutch) Werkvergunning
Info

Werkvergunning

08 Oct 2013

Bent u van plan een vreemdeling arbeid te laten verrichten, dan zult u als werkgever in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Maar wanneer spreekt de wetgever van ‘werk’? Voor wie moet u wel en niet over een tewerkstellingsvergunning beschikken? Hoe vraagt u die aan? En zijn er bijzondere regels voor wetenschappelijk personeel? Al deze vragen komen aan bod in dit deel van de website.

Vrijstellingen op de TWV-plichtlogo Euraxess blauw 

(inclusief verwijzing naar wet-en regelgeving)
Veel wetenschappelijk personeel en kennismigranten vallen onder een TWV-vrijstelling. De werkgever hoeft dan geen TWV aan te vragen.

Achtergrond TWV-eis

Waarom geldt er een TWV-eis voor het laten werken van derdelanders en wat valt er allemaal onder de term ‘werken’?

Voorwaarden voor een TWV

Als u een TWV moet aanvragen voor uw internationale medewerker, aan welke voorwaarden moet u dan voldoen? Soms gelden er versoepelde voorwaarden.

Aanvraagprocedure

Benodigde documenten

Veelgestelde vragen

Hier kunt u relevante vragen en antwoorden teruglezen die eerder aan EURAXESS zijn gesteld over TWV’s.

Document Actions