You are here: Home Employers (in Dutch) Werkvergunning Voorwaarden voor een TWV
Info

Voorwaarden voor een TWV

07 Oct 2013

In principe heeft een werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig als hij een vreemdeling van buiten de EU/EER en Zwitserland arbeid wil laten verrichten. De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) beschrijft de regels voor afgifte van een TWV.

Indien niet aan deze regels voor afgifte wordt voldaan, zal in bepaalde gevallen het UWV WERKbedrijf moeten beslissen dat een TWV niet wordt afgegeven. In andere gevallen kan het UWV WERKbedrijf beslissen dat een aanvraag om een TWV wordt geweigerd.

Weigeringsgronden tewerkstellingsvergunningen (artikel 8 Wav)

Hieronder staan de vijf redenen waarom het UWV WERKbedrijf afgifte van een TWV moet weigeren. Als dus een van de vijf redenen zich voordoet, dan wordt geen TWV afgegeven.

 1. Prioriteitgenietend aanbod beschikbaar:
  Indien voor de desbetreffende arbeidsplaats prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt beschikbaar is (= werknemers met de Nederlandse of een EU/EER-nationaliteit of vreemdelingen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben met de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’).
 2. Vacaturemelding verzuimd:
  Indien de beschikbaarheid van de arbeidsplaats niet ten minste vijf weken voor het indienen van de TWV-aanvraag aan het UWV WERKbedrijf is gemeld (‘verplichte vacaturemelding’).
 3. Geen geldig verblijfsdocument:
  Indien de vreemdeling niet beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldig verblijfsdocument, of zo’n document niet heeft aangevraagd of zo’n document is geweigerd of als het is ingetrokken. 
 4. Geen minimumloon:
  Indien met de desbetreffende arbeid over een periode van een maand minder verdiend wordt dan het brutominimumloon.
 5. Niet in het Nederlands belang:
  Indien het een arbeidsplaats betreft waarvan het niet in het Nederlands belang is dat deze door vreemdelingen wordt verricht (bijvoorbeeld prostitutie). 

Versoepelde regels voor afgifte van een tewerkstellingsvergunning

Om de kenniseconomie te stimuleren, hoeft u in de meeste gevallen voor wetenschappelijke onderzoekers en gastdocenten geen TWV aan te vragen. In die gevallen waar u als werkgever wel een TWV nodig hebt om wetenschappelijk personeel te laten werken past het UWV WERKbedrijf meestal versoepelde regels toe.

Dat wil zeggen dat er niet wordt getoetst of er prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. Evenmin hoeft u de vacature bij het UWV WERKbedrijf te melden. Het minimumloonvereiste blijft wel bestaan, behalve als het om personeel gaat dat alleen een buitenlandse werkgever heeft.

Voorbeelden van vreemdelingen in het hoger onderwijs voor wie nog wel een TWV aangevraagd moet worden zijn:

 • gastdocenten die langer dan drie jaar aan uw instituut verbonden blijven (let op: geen toepassing versoepelde regels)
 • stagiairs
 • practicanten.

Document Actions