You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht Normbedragen gewijzigd per 31 juli 2010
Info

Normbedragen gewijzigd per 31 juli 2010

09 Jul 2012

De IND controleert bij een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en een verblijfsvergunning (VVR) of de aanvrager over voldoende middelen van bestaan beschikt. De IND toetst niet langer het netto-inkomen aan de (netto) bijstandsnorm, maar het bruto-inkomen (SV-loon) aan het (bruto) wettelijk minimumloon (WML). Alleenstaande vreemdelingen moeten voortaan beschikken over minimaal 70% van het WML.

Met ingang van 31 juli 2010 zijn de volgende brutomaandbedragen van toepassing:

·         kennismigrant, uitgezonderd van looncriterium: € 991,20

·         onderzoeker in het kader van de EU-richtlijn 2005/71: € 991,20

·         onbezoldigd wetenschappelijk onderzoekers: € 991,20

·         gastdocent (indien geen TWV nodig): € 991,20

·         praktikant: € 991,20

·         stagiair: geen middelenvereiste (wordt getoetst door UWV WERKbedrijf bij aanvraag TWV)

·         gezinshereniging: € 1.416

 

 

Document Actions

Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.