You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht Oproep bankrekeningen kort verblijf: terugkoppeling (25 januari 2010)
Info

Oproep bankrekeningen kort verblijf: terugkoppeling (25 januari 2010)

19 Dec 2011

Eind november 2009 vroeg Euraxess u om uw ervaringen met het openen van bankrekeningen voor kort verblijvende buitenlandse gasten met ons te delen. In dit nieuwsbericht koppelen we de resultaten aan u terug.

Om te beginnen wil Euraxess degenen die de moeite namen hun ervaringen met ons te delen hartelijk danken. Helaas was het aantal reacties echter beperkt. Bovendien hadden niet alle reacties betrekking op deze specifieke groep buitenlandse gasten.

Sommige respondenten meldden problemen bij het openen van bankrekeningen voor buitenlandse studenten. Deze problemen lijken vooralsnog van de baan, zoals u kunt lezen in een bericht op de website van de Nuffic. Daarnaast gaf u ook een aantal maal aan dat uw kort verblijvende gasten slechts sporadisch een bankrekening wensen te openen, of dat u weinig problemen ervaart.

We zien daarom op dit moment geen aanleiding om de problematiek aan te kaarten bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Uiteraard blijven wij wel geïnteresseerd in uw ervaringen op dit gebied.

Document Actions

Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.