You are here: Home Employers (in Dutch) Nieuwsberichten Nieuwsberichten - chronologisch overzicht Zorgtoeslag 2009 aanvragen vóór 1 april: gebruik de Engelstalige toolkit (10 februari 2010)
Info

Zorgtoeslag 2009 aanvragen vóór 1 april: gebruik de Engelstalige toolkit (10 februari 2010)

15 Nov 2010

Buitenlandse (gast)medewerkers die over 2009 nog zorgtoeslag willen aanvragen moeten dit vóór 1 april doen. Maak hen attent op de Engelstalige zorgtoeslagtoolkit van Euraxess, die de aanvraag gemakkelijker maakt.

Gebruiksaanwijzing toolkit

Omdat de Belastingdienst uitsluitend in het Nederlands communiceert, is het aanvragen van zorgtoeslag niet altijd eenvoudig voor uw buitenlandse gasten. Euraxess heeft daarom het aanvraagformulier voor zorgtoeslag en de toelichting daarop in het Engels vertaald.

Download de Engelse vertaling van het aanvraagformulier zorgtoeslag 2009
Download de Engelse vertaling van de toelichting 2009

Let op: deze vertaling dient slechts als hulpmiddel. Uw gast moet het originele Nederlandstalige formulier invullen, ondertekenen en opsturen. Dit formulier kan hij aanvragen via de BelastingTelefoon.

Het is ook mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen. Van het digitale aanvraagsysteem is echter geen vertaling beschikbaar. 

In 2010 voor het eerst zorgtoeslag

Buitenlandse gasten die in 2010 voor het eerst zorgtoeslag aanvragen gebruiken het aanvraagformulier zorgtoeslag 2010. Ook van dit formulier en de toelichting is een vertaling beschikbaar op het Engelstalige gedeelte van deze website.

Een paar belangrijke zaken

Op basis van veelgestelde vragen aan de helpdesk zetten wij een aantal belangrijke zaken op een rij:

  • Het aanvragen van zorgtoeslag wordt niet gezien als het doen van een beroep op publieke middelen en heeft daarom geen gevolgen voor het verblijfsrecht van vreemdelingen.
  • Vreemdelingen die niet deelnemen aan de zorgverzekering (maar bijvoorbeeld verzekerd zijn via een particuliere polis van een maatschappij als AON of Lippmann) komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.
  • Voor vreemdelingen met de nationaliteit van een EU-/EER-land of Zwitserland gaat het aanvragen vaak gemakkelijker als zij zich eerst inschrijven bij de IND.

Meer informatie

De precieze voorwaarden voor het aanvragen van zorgtoeslag kunt u nalezen in de toelichting bij het aanvraagformulier. Elders op deze website vindt u ook meer informatie, in het Nederlands of in het Engels.

Binnenkort zal de eerste Euraxess Newsletter verschijnen, een Engelstalige nieuwsbrief die bedoeld is voor internationale onderzoekers in Nederland. In de eerste editie besteden we aandacht aan dit onderwerp.

Document Actions
Euraxess Newsletter for Researchers

Naast de Euraxess Nieuwsflits, die gericht is op Nederlandstalige HRM-medewerkers, geeft Euraxess ook een Engelstalige Newsletter uit voor onderzoekers.

De doelgroep voor de Engelstalige Euraxess Newsletter zijn de buitenlandse onderzoekers die in de nabije toekomst naar Nederland gaan komen of al in Nederland verblijven.

Het staat u uiteraard vrij om zich ook aan te melden voor deze Engelstalige Newsletter.

Alle nieuwsflitsen

Ga naar een
chronologisch overzicht van alle relevante EURAXESS Nieuwsflitsen.