You are here: Home Employers (in Dutch) Fiscale zaken Belastingverdragen
Info

Belastingverdragen

10 Jul 2014

Deze pagina bevat informatie over belastingverdragen.Om dubbele belastingplicht te voorkomen bij internationaal mobiele personen, heeft Nederland met veel landen een belastingverdrag afgesloten. Met name het zogenaamde hoogleraarartikel is voor uw buitenlandse onderzoekers relevant.

In een belastingverdrag tussen twee landen ligt vast welk land over welk inkomen belasting mag innen. Door deze afstemming wordt bijvoorbeeld voorkomen dat iemand in twee landen belasting moet afdragen over hetzelfde inkomen.

Belastingverdragen komen pas om de hoek kijken als de buitenlandse gast niet in Nederland woonachtig is (lees: het centrum van zijn/haar levensbelangen in Nederland heeft liggen). Een voorbeeld hiervan is een grenswerknemer die over de grens woont.

In veel belastingverdragen is een zogenaamd 'hoogleraren artikel' opgenomen. In dit artikel wordt bepaald waar het inkomen van een hoogleraar en/of onderzoeker wordt belast. Omdat de invulling van dit artikel per verdrag kan verschillen is het belangrijk steeds het artikel in het relevante verdrag erbij te pakken.

Een overzicht van de meeste Belastingverdragen kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Belastingverdragen in de praktijk toepassen is ingewikkeld. U kunt een situatie altijd aan de Belastingdienst voorleggen om advies te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met Belastingkantoor Buitenland.

Document Actions