You are here: Home Employers (in Dutch) Immigratieprocedures Lang verblijf
Info

Lang verblijf

23 Mar 2016

Een lang verblijf wordt gedefinieerd als een verblijf van minimaal 90 dagen. De volgende procedures kunnen van toepassing zijn.

Toegang en verblijf

Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning nodig.

U moet voor uw gast een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Wellicht heeft u gast eerst een inreisvisum nodig. Voor een lang verblijf heet dit inreisvisum een machtiging tot voorlopig verblijf, afgekort tot MVV. Bekijk de visawizard om te bepalen of een MVV nodig is.

 Wanneer een MVV nodig is, dan kunt u de MVV en de verblijfsvergunning in één keer aanvragen, namelijk in de procedure Toegang en Verblijf (TEV). Heeft uw gast geen MVV nodig, dan vraagt u alleen een verblijsvergunning (VVR) aan.

Meer inormatie over TEV procedure, vindt u op de website van de IND.

Voorheen moest uw gast zich binnen 3 dagen na aankomst melden bij de Vreemdelingenpolitie. Deze meldplicht is komen te vervallen per 1 januari 2014.

Als uw gast langer dan 4 maanden blijft, moet hij zich ook inschrijven bij de gemeente waar hij woont.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Voor gasten die in de academische wereld komen werken, hoeft u in de meeste gevallen geen TWV aan te vragen. Waarschijnlijk komt uw gast in aanmerking voor een verblijfsdoel waarbij hij mag werken zonder TWV.

Lees meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van een TWV.

Verblijfsdoelen

Een MVV en een verblijfsvergunning worden altijd afgegeven voor een bepaald doel. Voorbeelden van zo’n verblijfsdoel zijn ’studie‘, of ’verblijf bij partner‘. Er zijn vier verblijfsdoelen die u bij het begeleiden van uw gasten het meest zult tegenkomen. In sommige gevallen zult u uit twee procedures kunnen kiezen. Het kan ook zo zijn dat in de situatie van uw gast slechts één weg open staat.

Voor deze vier veelvoorkomende verblijfsdoelen beschrijven wij gedetailleerd hoe de aanvraagprocedures voor een machtiging tot voorlopig verblijf en een verblijfsvergunning eruitzien. Ook kunt u per verblijfsdoel de specifieke voorwaarden bekijken.

Bekijk ook het overzicht van procedures voor wetenschappelijk personeel van buiten de EU(.pdf). Hiermee ziet u in een oogopslag welke procedure(s) voor uw gast van toepassing is/zijn.

Document Actions

Dutch passport