You are here: Home Employers (in Dutch) Immigratieprocedures Kort verblijf
Info

Kort verblijf

Een kort verblijf wordt gedefinieerd als een verblijf van maximaal 90 dagen. De onderstaande procedures kunnen van toepassing zijn.

Inreisvisum

Uw gast heeft wellicht een inreisvisum nodig voor Nederland. Dit is afhankelijk van zijn nationaliteit. Voor een kort verblijf heet dit inreisvisum een Schengenvisum of Visum Kort Verblijf. Bekijk de visawizard om te bepalen of een Schengenvisum/VKV nodig is.

Vrije termijn

Personen die op basis van hun nationaliteit geen VKV hoeven aan te vragen, mogen maximaal drie maanden (90 dagen) in Nederland verblijven zonder visum. Dit wordt 'verblijf in de vrije termijn'genoemd. Deze groep moet wel in het bezit zijn van een geldig paspoort of ander geldig grensonverschrijdingsdocument.

Na aankomst

Voorheen moest uw gast moet zich binnen 3 dagen na aankomst melden bij de Vreemdelingenpolitie. Dit was verplicht voor alle vreemdelingen die niet de nationaliteit hebben van een EU-/EER-land of Zwitserland. Per 1 januari 2014 is deze meldingsplicht vervallen.

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Voor gasten die in de academische wereld komen werken, hoeft u in de meeste gevallen geen TWV aan te vragen. Waarschijnlijk komt uw gast in aanmerking voor een verblijfsdoel waarbij hij mag werken zonder TWV.

Lees meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure van een TWV.

Ook stage wordt gezien als arbeid. Het is dan ook noodzakelijk om na te gaan of een TWV voor stage verplicht is, of dat er kan worden volstaan met een stage overeenkomst.

Lees hier meer over de regels met betrekking tot stage.

 

Document Actions

Dutch passport