You are here: Home Employers (in Dutch) Immigratieprocedures EU-/EER- en Zwitserse onderdanen
Info

EU-/EER- en Zwitserse onderdanen

15 Jul 2014

Gasten uit EU-/EER-landen en Zwitserland mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben dus geen inreisvisum of verblijfsvergunning nodig. Zij hebben ook vrije toegang tot de arbeidsmarkt, dus u hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Toch hebben ook deze gasten te maken met een aantal verplichte of vrijwillige formaliteiten. Zie het overzicht hieronder.

Alle EU-/EER- en Zwitserse onderdanen, behalve Kroaten 

Verblijf korter dan 4 maanden: 
Uw gast hoeft niets te doen. Inschrijven bij de IND is niet langer nodig.

Verblijf langer dan 4 maanden: 
Uw gast moet zich inschrijven bij de gemeente waar hij woont.

Kroatische onderdanen

Verblijf korter dan 4 maanden: 
Uw gast hoeft niets te doen. 

Verblijf langer dan 4 maanden:
Uw gast moet zich inschrijven bij de gemeente waar hij woont.
Uw gast mag daarnaast ook een aanvraag om toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht indienen bij de IND.

Document Actions

Dutch passport